Dre’s Blog

De infographic als verslag van een bijeenkomst

 

De hoeveelheid kennis neemt exponentieel toe. Daarnaast is die kennis tegenwoordig zeer toegankelijk en makkelijk te delen via internet. Het gevolg daarvan is dat we ook steeds vaker bij elkaar komen om onze kennis te updaten. Meetups, congressen, kennissessies in verschillende vormen, van open coffee tot brains & bites, steeds een moment waarop er gezamenlijk kennis wordt gedeeld. Soms is het voldoende dat de aanwezigen met elkaar hebben gesproken, een andere keer moet de kennis worden doorgegeven naar de achterban of nog eens goed bestudeerd en worden er powerpoints of white papers nagestuurd. 

 

In een tijd waarin ‘ervan weten’ vaak het belangrijkste doel is (kennis wordt pas verdiept op het moment dat zij moet worden toegepast) zoekt men naar manieren om dat ‘weten van’ zo effectief mogelijk te realiseren. Een van de mogelijkheden hierbij is het gebruik van een infographic. 

 

Waarom een infographic? Een goede infographic heeft een aantal kwaliteiten, waaronder:
1.  Hij is uitnodigend.
2.  Kennis wordt zeer laagdrempelig ontsloten.
3.  Hij geeft in een overzicht. 
4.  Hij kan fysiek worden opgehangen (of als screensaver fungeren)
     en zo de topic top of mind houden.

 

Maar probeer de infographic niet vol te stoppen met gedetailleerde opsommingen of complexe overwegingen. Beperk je tot de kernboodschappen.

 

Wanneer men als afronding van een bijeenkomst wil dat de deelnemers (en eventueel hun achterban) de hoofdlijnen blijven onthouden is een infographic als resumé van een bijeenkomst een mooie oplossing.

 

Een voorbeeld van een dergelijke toepassing is de infographic - te vinden in de portfolio - die gemaakt als afronding van een bijeenkomst georganiseerd door het ministerie van EZ, de Topsector Chemie, Topsector Energie, de Topsector HTSM en NWO. Het doel van de bijeenkomst was om een beeld te krijgen welke initiatieven er in Nederland zich bezighouden met CO2-reductie in de aandachtsgebieden van de verschillende topsectoren.

Zo’n prent is aardig om op afdelingen op te hangen en zorgt ervoor dat iedereen zich bewust blijft van de verschillende initiatieven. Veel beter dan een verslag in een la.